Home / Lokförarhistorik 1989 41

Vild strejk bilder från Hagalund och Stockholm